REMOTION

Matični broj 04309626
MBS 030153858
OIB 20948967209
Skraćena tvrtka/naziv remotion d.o.o.
Tvrtka/naziv remotion d.o.o. za promidžbu i usluge
Ulica Mirogojska
Kbr. 2
Tip općine Općina
Općina GARČIN
Mjesto Zadubravlje
Nadležna županijska komora ŽK Slavonski Brod
Pošta
35211 Trnjani
Mobitel 098/550151
E-mail
Web
direktor Adam Bukvić