POLJO-MIL PROIZVODNJA I USLUGE

Pretežita djelatnost: MJEŠOVITA PROIZVODNJA

Prezime i ime: SMOLJO DAMIR
OIB: 39082459004
Ulica: SAPCI 3 A
Naselje: SAPCI
Općina / grad: GARČIN
Županija: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA