POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTV0 VRHOVČEVIĆ

Pretežita djelatnost: UZGOJ SVINJA

Prezime i ime: VRHOVČEVIĆ ANTUN
OIB: 35635028535
Ulica: KRALJA TOMISLAVA 44
Naselje: TRNJANI
Općina / grad: GARČIN
Županija: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA