POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOLIĆ

Pretežita djelatnost: UZGOJ ŽITARICA (OSIM RIŽE), MAHUNARKI I ULJANOG SJEMENJA

Prezime i ime: TOLIĆ JOSIP
OIB: 20657859772
Ulica: BANA JELAČIĆA 33
Naselje: KLOKOČEVIK
Općina / grad: GARČIN
Županija: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA