POLJOPRIVREDNO OBITELJSKO GOSPODARSTVO POLIĆ,

Pretežita djelatnost: UZGOJ ŽITARICA (OSIM RIŽE), MAHUNARKI I ULJANOG SJEMENJ

Prezime i ime: POLIĆ ĐURO
OIB: 08298616651
Ulica: ULICA SV. ANTUNA PADOVANSKOG 60
Naselje: SELNA
Općina / grad: GARČIN
Županija: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA