Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma

DVD Garčin podnio je 17. kolovoza 2018. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prvi dio Zahtjeva za potporu u sektoru lokalana infrastruktura, na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.
Nakon što se formirala rang-lista Zahtjeva za potporu, utvrđeno je da DVD Garčin ispunjava sve propisane uvjete i nalazi se na 36 mjestu navedene rang-liste. Ukupni iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju za projekte je 450.000.000,00 kuna. Temeljem inicijalne rang-liste, raspoloživa su sredstva za korisnike do broja 85 inicijalne rang-liste.
Očekivani rezultati ovog projekta su:
-izgradnja vatrogasnog doma na katastarskoj čestici 48/1 koja se nalazi unutar građevinskog područja naselja Garčin. Građevina će zauzimati 574,04 m2 bruto površine, a sastojat će se od dva -funkcionalno povezana dijela (upravna zgrada i garaža).
-osiguran prostor za kvalitetnije djelovanje udruge DVD Garčin. Moći će se održavati programi cijeloživotnog stručnog osposobljavanja djelatnosti, što će uključiti veliki broj stanovništva u aktivnosti DVD-a Garčin.
-Osigurani prostor za aktivnosti i djelovanje udruga – 3 ureda i polivalentni prostor za djelovanje i provedbu aktivnosti civilnog sektora.

Projekt izravno doprinosi stvaranju novog radnog mjesta. Do sada su se sve aktivnosti vezane uz djelatnosti vatrogastva obavljale na volonterskoj osnovi. Izgradnjom vatrogasnog doma DVD Garčin će posjedovati objekt kojim netko treba svakodnevno upravljati. Vatrogasni dom i opremu svakodnevno će koristiti članovi DVD-a, ali i lokalno stanovništvo za vatrogasne vježbe, edukaciju i stručno osposobljavanje te druge društvene aktivnosti. Novozaposlene osobe će obavljati poslove upravljanja, održavanja objekta, koordinirati te usklađivanja rasporeda korištenja objekta kako od strane ciljnih skupina tako i krajnjih korisnika. Planirano je zapošljavanje čistačice, referenta i domara za potrebe održavanja objekta.

Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosila bi oko 3 milijuna kuna, a proveda projekta trajala bi 18 mjeseci.

Izvor: DVD Garčin