Dobrotvorni glazbeno-scenski program “Božićna zvijezda”

Svake godine se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranoga studija u Slavonskome Brodu, organizira dobrotvorna akcija pod nazivom “Božićna zvijezda” kroz koju studenti zajedno sa Udrugom “Futuri magistri” kroz različite radionice prikupljaju novac i dodjeljuju ih potrebitim osobama.

Ove godine akcija završava programom u KKD “Ivana Brlić Mažuranić” 17.12.2019. u dvama terminima: 17:30 i 20:00 h. Ulaznice se dijele u zamjenu za dobrovoljni prilog. Ove godine su studenti došli do odluke da prikupljena sredstva dodijele Osnovnoj školi “Milan Amruš”, dok će dio sredstava ići za kupovinu poklona djeci djelatnika Đure Đakovića.

U programu ćete moći vidjeti ŠPK “Astra”, FAB, KUD “Lovor” Trnjani te studente FOOZ-a.

Studenti Fakulteta za odgojne u obrazovne znanosti pozivaju vas da podržite njihovu akciju i prisustvujete njihovoj završnoj priredbi 17.12.2019. te na taj način sudjelovali u ostvarenju njihova cilja. Sve ostale informacije nalaze se na plakatu.