Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma

Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma

DVD Garčin podnio je 17. kolovoza 2018. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prvi dio Zahtjeva za potporu u sektoru lokalana infrastruktura, na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. Nakon što se formirala rang-lista Zahtjeva za potporu, utvrđeno je da DVD Garčin ispunjava sve propisane uvjete i nalazi se na 36…

Pročitajte više

Natječaj za izgradnju vrtića u Garčinu

Natječaj za izgradnju vrtića u Garčinu

Općina Garčin objavila je 19. veljače 2019. godine javni natječaj za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Garčinu koji je namijenjen za boravak tri skupine djece (jaslice 1-3 godine, skupina 3-5 godina i skupina 5-7 godina). Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.750.000,00 kn (bez PDV-a). Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda s tim da se ponude rangiraju prema ostvarenom ukupnom broju bodova. Najniža cijena nosi 85 bodova, dok 15 bodova donosi jamstveni rok za izvedene radove. Ponuditelji…

Pročitajte više

Rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma u Garčinu

Rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma u Garčinu

Na stranicama Općine Garčin možete pronaći dokumente o predviđenim radovima za rekonstrukciju i dogradnju društvenog doma u Garčinu. Postojeća građevina se sastoji od prizemlja i 1. kata. U dokumentima su predviđeni radovi na uređenju unutrašnjosti i vanjskog dijela postojeće građevine, te dogradnja doma na južnom dijelu u kojem će se nalaziti polivalentna dvorana, sanitarni čvorovi, prostorija za goste i proširenje pozornice. Građevina će se graditi po fazama, a u 1. fazi su obuhvaćeni slijedeći radovi:…

Pročitajte više

Kroz Mjeru 7.4. projekt dječjeg vrtića i vatrogasnog doma za Općinu Garčin

Kroz Mjeru 7.4. projekt dječjeg vrtića i vatrogasnog doma za Općinu Garčin

Zatvoren je natječaj iz Mjere 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima za Podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine. Sredstva javne potpore za ovaj natječaj iznose ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a zahtjevi za potporu podnosili su se od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017….

Pročitajte više

Općina Garčin pokreće poslovne zone u Trnjanima i Klokočeviku

Općina Garčin pokreće poslovne zone u Trnjanima i Klokočeviku

Općina je prije par godina vlastitim sredstvima kupila zemljište u Zadubravlju s ciljem otvaranja proizvodno poslovne zone. U izgradnju infrastrukture u zoni su uložena velika financijska sredstva, ali rezultati tih ulaganja su se brzo pojavili, a ovih je dana načelnik općine Mato Grgić podijelio s nama i nove dobre vijesti – Izuzetno sam zadovoljan radom ove poslovne zone. Pokazalo se da smo imali ispravnu viziju kad smo napravili plan poslovnih zona i uskladili ga sa…

Pročitajte više

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Općina Garčin objavila je nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin. Nacrt plana gospodarenja otpadom objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Uvid u nacrt plana može se izvršiti u prostorijama Općine Garčin svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati ili na službenoj web-stranici Općine Garčin. Svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt plana možete dostaviti u Općinu Garčin u pisanom obliku ili na e-mail: garcin.opcina@gmail.com zaključno s 9. veljače 2017. godine.  …

Pročitajte više

Općina Garčin bogatija za 41 metar dugačak most

Općina Garčin bogatija za 41 metar dugačak most

Izgradnja dva pješačka mosta uz prometnicu preko lateralnog kanala u Garčinu započela je 2012. godine na dijelu županijske ceste Ž 4202, kojom dnevno prometuje preko pet tisuća vozila. Budući da je riječ o dijelu pravca kojim se svakodnevno kreće veliki broj pješaka iz Garčina, Bickog Sela i Sapca, a koji najviše koriste školska djeca na putu do matične škole u Garčinu ili do garčinskog željezničkog kolodvora, izgradnja pješačkih mostova u funkciji je povećanja sigurnosti u…

Pročitajte više

Vodospremnik ‘‘Bicko Selo’’

Vodospremnik ‘‘Bicko Selo’’

Vodospremnik ‘‘Bicko Selo’’ ima namjenu, u sklopu vodoopskrbnog sustava 2.cjeline – zapad, prihvaćati vodu koja dolazi temeljnim cjevovodom Sikirevci – Oprisavci sa crpilišta ”Istočna Slavonija” kod Sikirevaca. U veljači 2016. godine Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, kao investitor,  raspisao je javni natječaj za radove na izgradnji vodospreme i crpne stanice „Bicko Selo”. Procijenjena vrijednost nabave bila je 10.800.000,00 kn (bez PDV-a). Nakon provedenog postupka, tijekom kojeg se natječaj javilo šest ponuđača, investitor je odabrao  ponudu tvrtke…

Pročitajte više

Općina gradi pješački prijelaz preko lateralnog kanala

Općina gradi pješački prijelaz preko lateralnog kanala

Općina Garčin raspisla je javni natječaj za izgradnju pješačkog prijelaza preko lateralnog kanala u Garčinu. Procijenjena vrijednost nabave je 520.000,00 kn (bez PDV-a). Mjesto izvođenja radova je naselje Garčin, južna strana cestovnog prijelaza preko lateralnog kanala. Izgradnja se planira u svrhu rasterećenja postojećeg kolničkog prijelaza i povećanja sigurnosti za pješake. Nosiva konstrukcija pješačkog prijelaza sastoji se od čelične rešetkaste konstrukcije koja se oslanja na AB potporne zidove. Pješački prijelaz sa sjeverne strane je izgrađen i…

Pročitajte više

Gotovo pola milijuna kuna za protugradnu mrežu

Gotovo pola milijuna kuna za protugradnu mrežu

APPRRR je obavila isplatu sredstava u sklopu mjere 101. OPG-u Milovanović Dalibor isplaćeno je gotovo pola milijuna kuna za nabavu protugradne mreže. GARČIN/KLOKOČEVIK – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 “Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice”. Korisniku OPG Milovanović Dalibor isplaćeno je 492.081,65 kuna za ulaganje u nabavu sustava…

Pročitajte više
1 2