UDRUGA ZA EDUKACIJU UČENIKA, STUDENATA I OSTALIH GRAĐANA PRUDENS

UDRUGA ZA EDUKACIJU UČENIKA, STUDENATA I OSTALIH GRAĐANA PRUDENS

Matični broj 04337620 MBS 012001617 OIB 87108452198 Skraćena tvrtka/naziv Udruga za edukaciju učenika, studenata i ostalih građana Prudens Tvrtka/naziv Udruga za edukaciju učenika, studenata i ostalih građana Prudens Ulica Sv. Marka Kbr. 166 Tip općine Općina Općina GARČIN Mjesto Trnjani Nadležna županijska komora ŽK Slavonski Brod Pošta 35211 Trnjani Telefon 1 0981854350

Pročitajte više